Oleme keskendunud ettevõtete saneerimise ja ostu-müügi (M&A) nõustamisele ning kohtumenetlustes finantsekspertiiside koostamisele. Meeskond omab rahanduse valdkonnas 27-aastast kogemust.

Ettevõtte saneerimise nõustamine

Ettevõtte saneerimise eesmärgiks on vältida äriühingu pankrotti ja ületada makseraskused. Suuresti sarnast eesmärki kannab eraisikute puhul füüsilisest isikute võlgade ümberkujundamise menetlus.

Ettevõtete ostu-müügi nõustamine

Nõustame äriühingu osa/aktsiate müüki, s.h. ettevõttesse uut omakapitali kaasamist ettevõtte kasvu rahastamiseks või kapitalistruktuuri parandamiseks (sell side nõustamine).

Finantsekspertiis

Ekspertiisi tulemusena valmib kohtumenetluse jaoks tõend, mis teeb kindlaks nõudeid või vastuväiteid põhjendavaid asjaolusid. Näiteks hinnatakse hüvitamisele kuuluva kahju suurust või aktsia väärtus.

Ettevõtte väärtuse hindamine

Ettevõtte/osaühingu osa/aktsiate väärtuse hindamist vajatakse äriühingute ja selle osade/aktsiate ostu ja müügitehingute puhul või näiteks ühisvara jagamisel.