Ettevõtete ostu-müügi nõustamine

Ettevõtte võidakse müüa nii kas finants- või strateegilisele investorile. Viimased otsivad eelkõige tehingust tekkivat lisaväärtust (sünergiat). Omandada võidakse nii osalusi (enamus vs vähemus) kui vara (ettevõtet). Tehingut rahastatakse reeglina nii oma- kui ka laenukapitali poolt. Tehinguni jõudmine võib võtta aega 4-6 kuud.

Ettevõtte müügi nõustamine hõlmab:

 1. Tehingu ettevalmistamine:
 1. Müüdava ettevõtte analüüs, ettevõtte väärtuse ja omandamisel tekkiva sünergia hindamine (Link: ettevõtte väärtuse hindamise teenusele).
 2. Tehingu struktureerimise võimaluste analüüs.
 3. Müügistrateegia koostamine
 4. Turustusmaterjalide koostamine,
 5. Potentsiaalsete ostjate kaardistamine ja valik

    2. Tehingu turustamine:

 1. Ettevõtte tutvustamine võimalikele investoritele
 2. Indikatiivsed pakkumised investoritelt
 3. Investori valik

    3. Läbirääkmised:

 1. Kavatsuste protokolli sõlmimine
 2. FDD ja LDD läbiviimine
 3. Läbirääkimised ja tehingu tingimuste täpsustamine (Term sheet, Draft SPA)

    4. Lepingute sõlmimine ja tehingu täitmine (Closing)