Ettevõtte väärtuse hindamine

Ettevõtte/osaühingu osa/aktsiate väärtuse hindamist vajatakse äriühingute ja selle osade/aktsiate ostu ja müügitehingute puhul või näiteks ühisvara jagamisel.

Hindamisprotsess toimub etappidena:

  • Hinnatava äriühinguga tutvumine
  • Hindamismeetoodika valik (tulu-, võrdlus- või varadel põhinev meetod)
  • Andmete kogumine ettevõtte juhtkonnalt ja muudes allikatest
  • Andmete analüüs ja järeldusele jõudmine
  • Hindamisaruande koostamine ja kliendile tutvustamine

Hindamine võtab aega vähemalt 4-6 päeva. Hindamise tulemusena saab aktsiate või osa omanik või investor teada, milline on aktsiate/osa õiglane turuväärtus. Hinnangu saab võtta pakkumise tegemisel ja läbirääkimistel aluseks.